Codul de conduită aplicabil partenerilor de afaceri

1. INTRODUCERE

B2Holding ASA și filialele sale (denumite în comun “B2Holding” sau “Grupul” și filiala locală denumită “Unitate de afaceri- Compania“) se angajează să fie un “partener de încredere și inovator care remodelează în mod activ industria de administrare a creditelor pe toate piețele” in care Grupul își desfășoară activitatea.
B2Holding acționează în conformitate cu Codul său de conduită și cu politicile aferente, care prezintă valorile de bază ale Grupului. În special, atunci când desfășoară afaceri cu parteneri de afaceri, B2Holding se angajează, printre altele:

B2Holding se așteaptă ca partenerii săi de afaceri să opereze cu valori comparabile și să își desfășoare activitatea într-o manieră etică și să acționeze cu integritate.

2. SCOP, OBIECTIV ȘI DOMENIU DE APLICARE

Codul de conduită aplicabil partenerilor de afaceri (denumit în continuare “Codul“) prezintă standardele, principiile și comportamentele etice pe care Compania le așteaptă de la partenerii săi de afaceri atunci când desfășoară afaceri cu sau în numele Companiei.

3. NOTIFICAREA, RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR ȘI NECONFORMITATEA

Prezentul cod este pus la dispoziția tuturor partenerilor de afaceri. Compania se așteaptă ca toți partenerii de afaceri să respecte și să asigure respectarea tuturor valorilor prezentate în acesta în timp ce își desfășoară activitatea cu sau în numele Companiei.
Partenerii de afaceri vor informa prompt persoana de contact a Companiei sau un membru de conducere al B2Holding/Compania cu privire la orice încălcare a prezentului Cod și/sau cu privire la orice comportament corupt, ilegal sau lipsit de etică.
Partenerii de afaceri pot raporta nereguli identificate sau suspectate folosind canalul B2Holding’s Whistleblowing, care poate fi accesat la: https://report.whistleb.com/b2holding.
Compania își rezervă dreptul de a lua măsuri pentru a verifica respectarea de către partenerii de afaceri a prezentului Code. In caz de nerespectare a prezentului cod sau daca a fost demonstrat un comportament corupt, ilegal sau lipsit de etică, Compania își rezervă dreptul de a solicita acțiuni corective.
Nerespectarea prezentului cod poate insemna, printre altele, pentru Companie:
– De a nu intra într-o relație de afaceri cu partenerii de afaceri,
– Suspendarea sau incetarea acordurilor sau contractelor existente cu Partenerii de Afaceri,
– Inițierea unei anchete și/sau
– Sesizearea sau raportarea cazului autorităților competente.

4. DEFINIȚII

Parteneri de afaceri – include furnizori, clienți, investitori și, în general, orice terță parte cu care B2Holding/Compania își desfășoară activitatea.
Clienti – companii (in primul rand banci si companii de finantare, dar si operatori telecom, companii de retail si utilitati) catre care Compania presteaza servicii legate recuperarea datoriilor, actionand in numele acestora.
Angajați – toți directorii, ofițerii, personalul, lucrătorii temporari, stagiarii, consultanții, contractanții ai B2Holding sau orice alte persoane care sunt sau au fost angajate de o Unitate de afaceri sau care lucrează sau au lucrat în alt mod pentru B2Holding/Compania, indiferent de durata contractului lor de muncă, de tipul de relație sau de locația geografică.
Investitori – entități financiare ce investesc în achizitia de portofolii de creante împreună sau în cooperare cu B2Holding/Compania.
Furnizori – orice persoană fizică sau juridică și angajații, agenții, reprezentanții și subcontractanții acestora care furnizează bunuri și servicii către B2Holding/Companie.
Vanzatori – companii (în principal bănci și companii de finanțare, dar și operatori telecom, companii de retail și utilități) care vând portofolii de creante către B2Holding/Compania.

5. VALORILE AȘTEPTATE ALE PARTENERILOR DE AFACERI

Compania se așteaptă ca partenerii săi de afaceri să respecte toate cerințele legale și de reglementare în ceea ce privește etica, inclusiv, printre altele:


Respectarea legilor


Partenerii de afaceri vor respecta toate legile, regulile și reglementările aplicabile ale jurisdicțiilor în care își desfășoară activitatea.


Spălarea banilor, corupția și alte acțiuni frauduloase


Partenerii de afaceri nu vor fi nici fictivi, nici implicați în infracțiuni de spălare a banilor sau activități de corupție și nici nu sunt incluși pe nicio listă/liste de sancțiuni sau liste negre de către organizațiile comerciale, autoritățile de protecție a drepturilor consumatorilor sau organizații similare pentru furnizarea de servicii neserioase.


Practici neloiale și abuzive


Partenerii de afaceri vor utiliza practici tarifare corecte sau vor percepe taxe sau dobânzi care respectă legile locale. Partenerii de afaceri nu vor utiliza condiții de creditare care pot fi considerate ofensatoare, abuzive sau se abat de la valorile pieței, nu vor oferi credite de consum cu o durată scurtă față de o valoare ridicată a dobânzii și nici nu vor urmări metode agresive de vânzare sau creditare pentru produsele sau serviciile lor într-un mod care poate fi considerat inechitabil.


Cadouri, ospitalitate și alte beneficii


Partenerii de afaceri nu vor oferi și nu vor pune la dispozitie în niciun moment beneficii financiare sau nefinanciare inadecvate angajaților Companiei. Angajații Companiei nu sunt autorizați să solicite beneficii financiare sau nefinanciare inadecvate și vor refuza astfel de beneficii.


Conflicte de interese


Un conflict de interese poate apărea atunci când afacerile și interesele private ale unei persoane se intersectează. Interesele private pot include propriile interese profesionale și financiare ale unei persoane, precum și asocierile trecute și prezente cu alte persoane, grupuri sau familii. Partenerii de afaceri vor raporta imediat Companiei orice conflicte de interese, reale sau potential.


Confidențialitate și drepturi de proprietate intelectuală


Informațiile furnizate de Companie sau colectate de la Companie sunt furnizate în mod confidențial, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod explicit, sau informațiile sunt deja de domeniul public. Partenerii de afaceri respectă și onorează confidențialitatea și drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei.


Date personale


Partenerii de afaceri își desfășoară activitățile față de Companie în conformitate cu normele, principiile și cerințele Regulamentului general al UE privind protecția datelor (RGPD).


Sănătatea și siguranța la locul de muncă


Partenerii de afaceri asigură un mediu de lucru sigur și integrează bunele practici de management al sănătății și siguranței în muncă în activitatea lor. Acestea trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile privind locul de muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă.


Munca și drepturile omului


Partenerii de afaceri asigură un loc de muncă echitabil și etic și depun toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că întreprinderile din cadrul lanțului lor de aprovizionare nu sunt implicate sau complice la încălcări ale drepturilor omului.

 


Nediscriminarea și diversitatea


Hărțuirea sau discriminarea bazată, printre altele, pe rasă, sex, naționalitate, etnie, vârstă, orientare sexuală, religie, afiliere politică, nu este tolerată. Partenerii de afaceri oferă un loc de muncă fără hărțuire și discriminare, oferă șanse egale de angajare și promovează diversitatea în cadrul organizației lor.


Durabilitatea mediului


Partenerii de afaceri reduc la minimum impactul operațiunilor lor asupra mediului și mențin politici și practici responsabile față de mediu.

6. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Directorul Juridic, de Conformitate și Resurse Umane este proprietarul prezentului cod.
CEO-ul Companiei este responsabil pentru asigurarea implementării și aplicării la nivelul Companiei a prezentului cod.

7. REVIZUIRE

Pentru a asigura continua aplicabilitate, corectitudine si eficacitate a prezentului cod, Directorul Juridic, de Conformitate și Resurse Umane îl revizuiește si îl actualizează și/sau îl revizuiește anual, după caz.
Comitetul pentru sustenabilitate, auditorul intern al Grupului și Responsabilul cu Marca și Sustenabilitatea pot face propuneri pentru a îmbunătăți sau a încuraja
adaptarea prezentului cod, iar orice modificare a prezentului cod este pusă la dispoziția Partenerilor de Afaceri.

Istoricul reviziilor

DESCRIERE

DATA

VERSIUNE

1.0

16.09.2021

Aprobat de Consiliul de administrație al B2Holding ASA

2.0

15.09.2022

Revizuit și aprobat de grupul CLC și HRO

3.0

31.01.2023

Transpus la nivelul Companiei

Veraltis Asset Management este formata dintr-o echipa tanara care transforma orice provocare in oportunitati valoroase pentru partenerii nostri. Impreuna cu ei intelegem obiectivele si implementam o solutie profitabila in gestionarea creantelor.

Pentru oportunitati si colaborari noi legate de cesiuni de creante sau Servicii de externalizare amiabila sau juridica, avem rugamintea sa ne contactati folosind datele de mai jos:

Mail: andreea.morosanu@veraltis.ro
Telefon: +40745397033

Veraltis Asset Management este formata dintr-o echipa tanara care transforma orice provocare in oportunitati valoroase pentru partenerii nostri. Impreuna cu ei intelegem obiectivele si implementam o solutie profitabila in gestionarea creantelor.

Pentru oportunitati si colaborari noi legate de cesiuni de creante sau Servicii de externalizare amiabila sau juridica, avem rugamintea sa ne contactati folosind datele de mai jos:

Mail: antonios.athanasiadis@veraltis.ro
Telefon: +40756108796

Mail: andreea.morosanu@veraltis.ro
Telefon: +40745397033

DEBITE NEGARANTATEDEBITE GARANTATE
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A,
etaj 7, Sector 1
Tel: +40374507420
Tel: +40374507315
Tel: +40374507425
Fax: +40374810668
 Adresa email: contact@veraltis.ro
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A, etaj 7, Sector 1
Tel: +40374810666
Tel: +40374810662
Tel: +40374810667
Date de contact Ofiter Responsabil cu Protectia Datelor
 Adresa email: dpo@veraltis.ro