NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL In cadrul activitatilor desfasurate, Veraltis Assset Management S.R.L. („VAM” ), prelucreaza datele tale. Mentiunile legate de „noi”, „al nostru” reprezinta referinte la VAM, ce actioneaza in calitate de operator al datelor tale cu caracter personal.
Operatorul de date: Veraltis Asset Management S.R.L. – entitate de recuperare creante inregistrata in registrul entitatilor de recuperare creante aflata in evidenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Sediul social: Metropolis Center, Strada Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Cladirea A, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania

Registrul Comertului:  J40/365/2018
CUI:  38681970

Email: contact@veraltis.ro
Telefon:  +40 372 391 790
Fax: +40 374 810 668

Protejarea datelor tale cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Pentru aceasta, depunem toate diligentele necesare pentru a asigura respectarea tuturor cerintelor legislative privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand cele prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).Aceasta informare reflecta politica noastra in privinta gestionarii datelor cu caracter personal in cadrul desfasurarii activitatii curente, in relatia cu partenerii si furnizorii nostri de servicii.

 

 

Ce sunt datele CU CARACTER PERSONAL ?

Datele personale reprezinta orice informatii care se refera la o persoana identificata sau care poate fi identificata, direct sau indirect, prin referire la un element de identificare (nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online etc.) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. O persoana poate fi identificata in cazul in care se pot personnaliser coque de telephonephone caseself bar 5000elf bar 1500 puffsэльф бар 4000phone cases with pictures2 elf bar elfa prefilled pods ein neues konzept in der kaffeezubereitung obtine informatii suplimentare fara eforturi excesive, care permit identificarea sa.

Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucram?

 

VAM prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor cu care se afla, sau urmeaza sa se afle intr-o relatie contractuala in mod direct sau indirect, precum si datele celor care viziteaza sau acceseaza pagina de internet sau locatiile VAM.  Aceste categorii de persoane includ si reprezentatii legali si/sau conventionali, actionarii/asociatii, beneficiarii reali, angajatii/colaboratorii furnizorilor de servicii ai VAM, persoanele de contact desemnate de acestia in relatia cu VAM, precum si persoanele ale caror date sunt comunicate de catre furnizori si/sau reprezentantii acestora pe parcursul relatiei contractuale (in acest din urma caz, demersurile de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentei note referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie realizate de catre furnizor/persoana care a furnizat aceste informatii.) Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.

Cum colectam datele tale cu caracter personal ?

VAM va colecta datele cu caracter personal, fie direct, fie indirect, astfel:

Ce categorii de date cu caracter personal prelucram?

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt:

Care sunt  scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii datelor tale cu caracter personal?

VAM prelucreaza datele tale si/sau ale altor persoane vizate doar in masura in care aceste date vizeaza derularea relatiei contractuale, respectiv prestarea serviciilor catre VAM si in legatura cu constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a drepturilor noastre. In acest context, scopurile in care prelucram datele tale sunt:

Cum prelucram datele cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna efectuarea unor operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea/actualizarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, alinierea, divulgarea autorizata, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc. Datele vor fi prelucrate in medii sigure, atat pe suport hartie, cat si electronic, in sistemele de management creante si in sistemele si aplicatiile IT (inclusiv e-mail) utilizate la nivelul VAM (inclusiv e-mail).

VAM nu va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a realiza activitati de profilare, inclusiv prin luarea de decizii prin intermediul unui proces automatizat.

Pentru realizarea scopurilor mentionate:

Cum pastram securitatea datelor cu caracter personal?

VAM considera ca securitatea datelor cu caracter personal este foarte importanta si, in acest sens, asigura adoptarea si revizuirea periodica a masurilor de securitate organizatorice si tehnice, menite sa protejeze datele tale impotriva accesului neautorizat, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la datele tale personale este permis doar persoanelor autorizate de VAM, in urma unei evaluari adecvate, conform atributiilor si responsabilitatilor specifice si care si-au insusit in prealabil obligatiile de confidentialitate si care au fost instruite in prealabil si constant cu privire la importanta prelucrarii in mod legal a datelor cu caracter personal.

In cazul in care optezi pentru comunicarea cu noi si transmiterea datelor tale cu caracter personal prin mijloace de comunicare electronica (email) te informam ca VAM a luat toate masurile necesare de precautie pentru a asigura securitatea corespondentei electronice, prin securizarea sistemelor proprii.
Cu toate acestea, te rugam sa ai in vedere faptul ca modalitatea de comunicare a informatiilor solicitate prin intermediul postei electronice prin utilizarea unor retele publice nu este pe deplin sigura, iar prin alegerea acestei optiuni, iti asumi riscurile legate de comunicarea pe cale electronica a informatiilor (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in receptionarea datelor etc.).
VAM implementeaza masuri si proceduri specifice pentru prevenirea, identificarea si gestionarea adecvata a eventualelor incalcari privind securitatea datelor personale, inclusiv masuri privind notificarea ta si a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Cine sunt destinatarii datelor tale personale?

VAM va transfera datele tale persoanele catre alte persoane sau entitati pentru a realiza scopurile de prelucrare mentionate anterior. Datele tale vor fi transferate catre urmatorii destinatari:

Transferam date cu caracter personal?

In mod obisnuit, VAM nu transmite datele tale cu caracter personal catre entitati din afara Spatiului Economic European (SEE). Cu toate acestea, in masura in care va fi cazul, transferul va opera doar in masura in care Comisia Europeana a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal. In absenta unei decizii cu privire la nivelul adecvat de protectie, emisa de Comisia Europeana, VAM va transfera datele exclusiv in baza unor garantii adecvate, in conformitate cu prevederile articolelor 46, 47 sau 48 GDPR. Garantiile prevazute de articolul 49 (1) vor fi utilizate de VAM doar cu caracter de exceptie, urmand a fi interpretate limitativ.

Cat timp prelucram datele cu caracter personal?

Datele tale personale vor fi prelucrate de VAM pentru perioada strict necesara realizarii scopurilor prelucrarii, care poate varia in functie de scopul in care sunt utilizate datele. In acest context, VAM prelucreaza datele personale pe tot parcursul relatiei contractuale cu partenerii si furnizorii sai de servicii, precum si pentru o perioada de 5 ani de la data incetarii relatiei contractuale. In cazul datelor prelucrate in scopuri contabile, acestea vor fi stocate pentru o perioada de 5 si/sau respectiv 10 ani, in concordanta cu dispozitiile legislatiei contabile si fiscale. Datele inregistrate prin miloace de supraveghere video, in cazul in care vizitezi locatiile VAM sunt prelucrate pentru o perioada de maximum 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii in cazul unor solicitari transmise de autoritati publice competente.

 

Care sunt drepturile tale si cum le poti exercita?

Iti poti exercita in orice moment urmatoarele drepturi, in limitele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor personale:

In cazul restrictionarii datelor tale personale, acestea vor putea fi prelucrate prin stocare. Prelucrarea in alt mod se va putea realiza doar pentru:

Toate aceste drepturi le poti exercita prin depunerea unei cereri scrise in acest sens, la datele de contact mentionate mai jos, iar noi iti vom raspunde in termen de 30 de zile calendaristice, sau, in cazul in care solicitarea necesita o analiza mai complexa, acest termen poate fi prelungit cu inca 60 de zile calendaristice, caz in care te vom informa in mod corespunzator, inclusiv cu privire la motivele prelungirii. In cazul in care ne adresezi solicitarea in format electronic, iti vom furniza informatiile tot in format electronic, daca acest lucru este posibil, sau intr-un alt format solicitat de tine.

 

VAM iti poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a ne confirma identitatea, inainte de a-ti putea permite accesul la datele tale cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate anterior.

 

Te informam totodata ca, in cazuri justificate, legea ne permite sa refuzam sa actionam conform cererilor tale, spre exemplu in cazul in care scopurile pentru care prelucram datele tale nu au fost realizate, iar prelucrarea nu are ca temei consimtamantul tau expres, sau in cazul in care cererile tale sunt excesive, prin caracterul lor repetitiv sau evident nefondate. Si in acest caz, iti vom oferi o explicatie scrisa cu privire la un astfel de refuz.

 

In cazul in care ai convingerea ca datele tale personale sunt prelucrate incorect si nu respecta cerintele legale, poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211; email: anspdcp@dataprotection.ro sau pe pagina web:http://www.dataprotection.ro/.

 

Date de contact VAM privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Daca ai intrebari sau solicitari legate de drepturile tale descrise mai sus, te rugam sa ne contactezi:

Adresa: Metropolis Center, Strada Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Cladirea A, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania

Email: contact@veraltis.ro

Ofiterul Responsabil cu Protectia Datelor: Email: dpo@veraltis.ro

Telefon: +40 721 248 756

Fax: +40 374 810 668

Veraltis Asset Management este formata dintr-o echipa tanara care transforma orice provocare in oportunitati valoroase pentru partenerii nostri. Impreuna cu ei intelegem obiectivele si implementam o solutie profitabila in gestionarea creantelor.

Pentru oportunitati si colaborari noi legate de cesiuni de creante sau Servicii de externalizare amiabila sau juridica, avem rugamintea sa ne contactati folosind datele de mai jos:

Mail: andreea.morosanu@veraltis.ro
Telefon: +40745397033

DEBITE NEGARANTATEDEBITE GARANTATE
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A,
etaj 7, Sector 1
Tel: +40374507420
Tel: +40374507315
Tel: +40374507425
Fax: +40374810668
 Adresa email: contact@veraltis.ro
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A, etaj 7, Sector 1
Tel: +40374810666
Tel: +40374810662
Tel: +40374810667
Date de contact Ofiter Responsabil cu Protectia Datelor
 Adresa email: dpo@veraltis.ro