Informare privind Prelucrarea si Protectia Datelor cu Caracter Personal in Procesul de Recutare Personal

 

Operatorul de Date: Veraltis Assset Management S.R.L. („VAM” ),, o entitate de recuperare creante inregistrata in registrul entitatilor de recuperare creante, aflata in evidenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
Sediul social: Metropolis Center, Strada Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Cladirea A, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania
Registrul Comertului: J40/365/2018
CUI: 38681970
Email: contact@veraltis.ro
Telefon: +40 372 391 790
FAX: +40 374 810 668

 

In activitatea de recrutare si selectie a personalului, VAM prelucreaza date cu caracter personal care vizeaza candidatii care solicita locuri de munca.
Protejarea datelor tale cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Pentru aceasta, ne asumam sa depunem toate diligentele necesare sa asiguram respectarea tutror cerintelor legislative privind protectia datelor cu caracter personal, in special cele prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).
Aceasta informare reflecta politica noastra in privinta gestionarii datelor tale cu caracter personal in cadrul procesului de recrutare in mediul online sau in afara acestuia.

Cu alte cuvinte, prin aceasta informare te ajutam sa intelegi cum colectam noi datele tale personale, ce categorii de informatii prelucram, de ce le prelucram, cum le folosim, cum le pastram si cui le transmitem si de ce, precum si drepturile de care beneficiezi si cum le poti exercita.

Aceasta politica de confidentialitate poate fi revizuita in timp pentru a asigura conformarea cu evolutiile legislative, sau pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare a activitatii companiei. Orice modificare adusa acestei politici de confidentialitate va fi reflectata intr-o noua versiune postata pe pagina noastra web: https://veraltis.ro

Inainte de a ne furniza CV-ul si transmiterea datelor tale personale catre noi, te rugam sa citesti cu atentie si integral prezenta nota de informare.

Iti revine deplina responsabilitate pentru corectitudinea datelor si informatiilor pe care ni le furnizezi pe parcursul procesului de recrutare si selectie si aceste informatii corespund realitatii, sunt corecte si nu ai omis cu buna stiinta orice informatii care ar putea influenta acest proces de selectie sau incheierea contractului individual de munca. Furnizarea oricaror informatii incorecte te poate face ineligibil pentru ocuparea pozitiei pentru care ai aplicat.

Aceasta nota are caracter strict informativ, prezentandu-ti detalii legate de prelucrarea datelor tale cu caracter personal conform art. 12-14 din GDPR si nu face parte dintr-un contract individual de munca sau oferta formala de angajare din partea VAM.

 

Datele reprezinta date cu caracter personal daca se refera la o persoana identificata sau, cel putin, care poate fi identificata; o persoana poate fi identificata in cazul in care se pot obtine informatii suplimentare fara eforturi excesive, care permit identificarea sa.

VAM prelucreaza datele personale ale candidatilor in procesul de recrutare si selectie a personalului, precum si datele personale ale persoanelor indicate sau mentionate in documentele depuse de salariati in vederea recrutarii (ex. Scrisori de recomandare), iar in acest caz, demersurile de a informa respectivele persoane cu privire la continutul prezentei notificari referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie realizate de catre persoana care a furnizat aceste informatii.

Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.

Datele tale personale pe care le prelucram pot include:

 

Ca regula, VAM prelucreaza aceste informatii direct de la tine. Cu toate acestea pot exista situatii cand aceste date sunt colectate si in alte moduri. De exemplu, datele pot fi cuprinse in CV-urile facute publice de tine pe diverse retele de socializare profesionale (ex. LinkedIn), in formulare de referinte si scrisori de recomandare, sau colectate in urma interviurilor de recrutare si a evaluarii realizate de VAM sau de companiile de recrutare in procesul de selectie a candidatilor.

VAM va colecta date despre tine:

 

 

Nota:

 

VAM va colecta si utiliza informatii de la terti, precum si informatii privind situatia ta juridica numai in masura in care ti-a fost comunicata in prealabil o oferta formala de angajare, ocazie cu care te va informa in detaliu si cu privire la verificarile ce urmeaza a fi realizate in vederea incheierii contractului individual de munca.

VAM prelucreaza datele tale in masura in care aceste date vizeaza procesul de recrutare si selectie a personalului, pentru scopuri legitime de resurse umane si de gestionare eficienta a activitatii, iar aceste scopuri pot include:

 

VAM prelucreaza datele tale personale pentru scopurile descrise mai sus:

 

Prelucrarea datelor personale inseamna efectuarea unor operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea / actualizarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, alinierea, divulgarea autorizata, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Datele vor fi prelucrate si stocate atat pe suport hartie, cat si electronic, in sistemele de management resurse umane si in sistemele si aplicatiile IT (inclusiv e-mail) utilizate la nivelul companiei.

Pentru realizarea scopurilor mentionate:

 

VAM considera ca securitatea datelor tale personale este foarte importanta si, in acest sens, asigura adoptarea si revizuirea periodica a masurilor de securitate organizatorice si tehnice, menite sa protejeze datele tale impotriva accesului neautorizat, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la datele tale personale este permis persoanelor autorizate de VAM, in urma unei evaluari adecvate, conform atributiilor si responsabilitatilor specifice si care si-au insusit in prealabil obligatiile de confidentialitate.

In cazul in care optezi pentru comunicarea cu noi si transmiterea datelor tale personale prin mijloace de comunicare electronica (email) te informam ca VAM a luat toate masurile necesare de precautie pentru a asigura securitatea corespondentei electronice, prin securizarea sistemelor proprii. Cu toate acestea, te rugam sa ai in vedere faptul ca modalitatea de comunicare a informatiilor solicitate prin intermediul postei electronice prin utilizarea unor retele publice nu este pe deplin sigura, iar prin alegerea acestei optiuni, iti asumi riscurile legate de comunicarea pe cale electronica a informatiilor (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in receptionarea datelor etc.).

VAM implementeaza si masuri si proceduri specifice pentru prevenirea, identificarea si gestionarea adecvata a eventualelor incalcari privind securitatea datelor personale, inclusiv masuri privind notificarea ta si a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

In cursul normal al activitatii recrutare si selectie a personalului, VAM poate transfera datele tale persoanele catre alte persoane sau entitati pentru a realiza scopurile de prelucrare a datelor personale mentionate anterior, iar acest lucru este necesar: pentru a face demersuri in vederea incheierii contractului individual de munca; pentru a solutiona solicitarile tale; pentru a indeplini obligatiile legale ce ne revin, precum si pentru realizarea unor interese legitime profesionale si operationale permise de lege.

Iata cateva exemple in care VAM poate transfera datele tale personale:

 

 

Te informam totodata ca avem definite si implementate mecanisme si proceduri prin care ne asiguram ca furnizorii si partenerii nostri contractuali care au acces la datele tale personale respecta cerintele legale aplicabile in ceea ce priveste prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, precum si obligatii stricte de confidentialitate.
Datele tale personale vor fi prelucrate de VAM pe toata perioada derularii procesului de recrutare si selectie aferent pozitiilor pentru care ai aplicat, iar perioada de retentie a datelor tale personale poate varia in functie de scopul si temeiul in baza carora sunt utilizate datele. In cazul in care accepti o oferta de angajare din partea noastra si se incheie un contract individual de munca intre tine si VAM, datele tale personale colectate in cadrul procesului de recrutare si selectie vor deveni parte din dosarul de personal si urmeaza a fi prelucrate conform reglementarilor si informarii interne specifice aplicabile angajatilor VAM, ce iti va fi pusa la dispozitie dupa acceptarea ofertei de angajare, anterior incheierii contractului individual de munca. In cazul in care nu accepti oferta noastra de angajare si/sau procesul de recrutare si selectie nu se finalizeaza prin incheierea unui contract individual de munca intre tine si VAM, perioada de stocare /retentie a datelor tale personale difera in functie de scopul in care acestea sunt utilizate:

 

❖ Datele tale personale prelucrate in scopul recrutarii si selectiei, precum si in scopuri de audit si control intern – 6 luni de la finalizarea procesului de recrutare si selectie aferent pozitiilor pentru care ai aplicat sau, daca este cazul, in situatii limitate, pentru o perioada de 3 ani, conform termenului general de prescriptie prevazut de Codul Civil, pentru a ne putea asigura constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi in instanta.

 

❖ Datele personale rezultate in urma inregistrarii video in locatiile VAM (imaginea) – pentru o perioada de maximum 30 de zile de la data inregistarii, cu posibilitatea prelungirii in cazul unor solicitari transmise de autoritati publice competente;

 

❖ Datele personale prelucrate pentru a raspunde solicitarilor tale (atat in perioada de recrutare, cat si ulterior)– pentru o perioada de 3 ani de la comunicarea ultimului raspuns, conform termenului general de prescriptie prevazut de Codul Civil, pentru a ne putea asigura constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi in instanta.

Iti poti exercita in orice moment urmatoarele drepturi, in limitele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor personale:

 

❖ Dreptul la informare – Beneficiezi de dreptul la informare si prin urmare poti solicita in orice moment informatii si detalii privind modul in care prelucram datele tale personale, pe care ti le vom furniza verbal sau in scris, prin canalele solicitate de tine.

 

❖ Dreptul de acces la datele tale – Poti solicita oricand accesul la datele tale personale detinute de VAM, respectiv confirmarea faptului ca datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre VAM, scopurile, temeiurile si conditiile prelucrarii.

 

❖ Dreptul la rectificarea datelor – Oricand ne poti cere sa iti corectam datele personale pe care le detinem despre tine, inclusiv pe baza completarii unei declaratii de completare, astfel incat sa ne asiguram in orice moment ca datele tale sunt actuale, exacte si corecte.

 

❖ Dreptul de a te opune prelucrarii datelor – Din motive legate de situatia particulara, te poti opune prelucrarii datelor tale personale intemeiate pe consimtamantul tau, pe interesul legitim al VAM si/sau al altor persoane pe care noi le reprezentam, sau prelucrarilor realizate in interes public. In aceasta situatie, VAM va putea prelucra in continuare datele tale personale doar daca exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale in calitate de persoana vizata, sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

❖ Dreptul la restrictionarea datelor – Beneficiezi de dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii: (i) ai contestat exactitatea datelor tale personale pe care le prelucram, astfel ca, pentru perioada necesara verificarii acuratetii acestora, datele tale vor fi restrictionate de la prelucrare; (ii) a fost constatata prelucrarea datelor tale personale fara un temei legal si te-ai opus stergerii datelor, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii; (iii) te-ai opus prelucrarii datelor personale, astfel ca in perioada in care se verifica validitatea temeiurilor prelucrarii, datele tale vor fi restrictionate; (iv) desi a expirat perioada de retentie a datelor, ne-ai solicitat in mod expres pastrarea datelor tale pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In cazul restrictionarii datelor tale personale, acestea vor putea fi prelucrate prin stocare. Prelucrarea in alt mod se va putea realiza doar pentru: (i) constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al VAM in instanta;(ii) pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; (iii) pe baza consimtamantului tau expres sau (iv) pentru protejarea unui interes public. In cazul in care s-a dat curs solicitarii tale de restrictionare a datelor, te vom informa in mod corespunzator, inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

 

❖ Dreptul la stergerea datelor – Ne poti solicita stergerea datelor tale personale pe care le prelucram, iar noi vom face toate demersurile necesare in acest sens, in cazul in care: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; (ii) iti retragi consimtamantul si prelucrarea s-a realizat in baza acestui consimtamant si nu exista un alt temei legal pentru a continua prelucrarea; (iii) te-ai opus prelucrarii datelor si nu exista motive legitime care sa permita prelucrarea in continuare; (iv) datele tale personale au fost prelucrate fara a exista un temei legal valid in acest sens. Totodata, te informam ca datele personale pentru care ai depus o solicitare de exercitare a dreptului de stergere vor putea fi prelucrate in continuare in urmatoarele situatii: pentru indeplinirea unor obligatii legale care prevad prelucrarea, precum si pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

❖ Dreptul la portabilitatea datelor – in cazul datelor tale personale pe care le prelucram prin mijloace automate in baza consimtamantului tau expres sau in temeiul executarii unui contract incheiat intre tine si VAM, ne poti solicita sa iti furnizam aceste date, intr-un format structurat care poate fi citit automat, pe care le poti transmite catre un alt operator, sau ne poti solicita sa trimitem datele direct operatorului respectiv, in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

 

❖ Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii consimtamantului, ramanand in continuare valabila. Toate aceste drepturi le poti exercita prin depunerea unei cereri scrise in acest sens, la datele de contact mentionate mai jos, iar noi iti vom raspunde in termen de 30 de zile calendaristice, sau, in cazul in care solicitarea necesita o analiza mai complexa, acest termen poate fi prelungit cu inca 60 de zile calendaristice, caz in care te vom informa in mod corespunzator, inclusiv cu privire la motivele prelungirii. In cazul in care ne adresezi solicitarea in format electronic, iti vom furniza informatiile tot in format electronic, daca acest lucru este posibil, sau intr-un alt format solicitat de tine. VAM poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a ne confirma identitatea, inainte de a putea permite accesul la datele tale cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate anterior. Te informam totodata ca, in cazuri justificate, legea ne permite sa refuzam sa actionam conform cererilor tale, spre exemplu in cazul in care scopurile pentru care prelucram datele tale nu au fost realizate, iar prelucrarea nu are ca temei consimtamantul tau expres sau, in cazul in care, cererile tale sunt excesive, prin caracterul lor repetitiv sau evident nefondate. Si in acest caz, iti vom oferi o explicatie scrisa cu privire la un astfel de refuz. In cazul in care ai convingerea ca datele tale personale sunt prelucrate incorect si nu respecta cerintele legale, poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211; email: anspdcp@dataprotection.ro sau pe pagina web: http://www.dataprotection.ro/

Date de contact VAM privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Daca ai intrebari sau solicitari legate de drepturile tale descrise mai sus, te rugam sa ne contactezi: 

❖ Adresa: Metropolis Center, Strada Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Cladirea A, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania. Email: contact@veraltis.ro 

❖ Ofiterul Responsabil cu Protectia Datelor: Email: dpo@veraltis.ro Telefon: +40 721 248 756 Fax: +40 374 810 668

Veraltis Asset Management este formata dintr-o echipa tanara care transforma orice provocare in oportunitati valoroase pentru partenerii nostri. Impreuna cu ei intelegem obiectivele si implementam o solutie profitabila in gestionarea creantelor.

Pentru oportunitati si colaborari noi legate de cesiuni de creante sau Servicii de externalizare amiabila sau juridica, avem rugamintea sa ne contactati folosind datele de mai jos:

Mail: andreea.morosanu@veraltis.ro
Telefon: 0799965587 sau 0725575828

DEBITE NEGARANTATEDEBITE GARANTATE
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A,
etaj 7, Sector 1
Tel: +40374507420
Tel: +40374507315
Tel: +40374507425
Fax: +40374810668
 Adresa email: contact@veraltis.ro
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A, etaj 7, Sector 1
Tel: +40374810666
Tel: +40374810662
Tel: +40374810667
Date de contact Ofiter Responsabil cu Protectia Datelor
 Adresa email: dpo@veraltis.ro