NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cadrul activitatilor desfasurate, Veraltis Assset Management S.R.L. („VAM” ), prelucreaza datele tale. Mentiunile legate de „noi”, „al nostru” reprezinta referinte la VAM, ce actioneaza in calitate de operator al datelor tale cu caracter personal.

Va rugam sa gasiti in cele ce urmeaza datele operatorului de date:

Veraltis Asset Management S.R.L. – entitate de recuperare creante inregistrata in registrul entitatilor de recuperare creante aflata in evidenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Sediul social: Metropolis Center, Strada Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Cladirea A, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania

Registrul Comertului: J40/365/2018

CUI: 38681970

Pagina web: www.veraltis.ro
Email: contact@veraltis.ro
Telefon: +40 372 391 790
Fax: +40 374 810 668

Protejarea datelor tale cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Pentru aceasta, depunem toate diligentele necesare pentru a asigura respectarea tuturor cerintelor legislative privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand cele prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).
Prin aceasta informare te ajutam sa intelegi cum prelucram noi datele tale personale, ce categorii de informatii prelucram, de ce le prelucram, cum le folosim, cum le pastram si cui le transmitem si de ce, precum si drepturile de care beneficiezi si cum le poti exercita.

Datele personale reprezinta orice informatii care se refera la o persoana identificata sau care poate fi identificata, direct sau indirect, prin referire la un element de identificare (nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online etc.) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. O persoana poate fi identificata in cazul in care se pot obtine informatii suplimentare fara eforturi excesive, care permit identificarea sa.
VAM prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor cu care se afla sau urmeaza sa se afle intr-o relatie contractuala direct sau indirect, inclusiv ca urmare a vanzarii directe/amiabile sau la licitatie publica a bunurilor cu care sunt garantate creantele, precum si datele celor care viziteaza sau acceseaza pagina de internet sau locatiile VAM. Aceste categorii de persoane pot include debitori, coplatitori, garanti, garanti ipotecari, cumparatori potentiali si finali ai garantiilor detinute sau gestionate de VAM, adjudecatari, furnizori externi si salariati. VAM prelucreaza si date cu caracter personal referitoare la mandatarii si reprezentantii legali si/sau conventionali ai acestor categorii de persoane. Cu titlu de exceptie, VAM va prelucra si informatii referitoare la persoane, ale caror date personale sunt furnizate de persoanele cu care este intr-o relatie contractuala. In acest caz, vom face toate demersurile rezonabile pentru a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentei notificari referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. VAM va colecta datele cu caracter personal, fie direct, fie indirect, astfel:    
Datele tale personale pe care le prelucram includ:
VAM prelucreaza datele tale doar in masura in care aceste date vizeaza activitatea de recuperare a creantelor gestionate de societate si in legatura cu constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a drepturilor VAM sau ale creditorilor pe care ii reprezentam. In acest context, scopurile in care prelucram datele tale privesc in principal recuperarea si colectarea creantelor, precum si scopuri adiacente legate de activitatea de recuperare si colectare a creantelor, astfel cum este detaliat in cele ce urmeaza:
Mentionam ca datele tale cu caracter personal vor fi, in anumite situatii, folosite de catre VAM, pentru o serie de scopuri secundare, spre exemplu:

Datele vor fi prelucrate si stocate in medii sigure, atat pe suport hartie, cat si electronic, in sistemele de management creante si in sistemele si aplicatiile IT (inclusiv e-mail) utilizate la nivelul VAM. Pentru realizarea scopurilor mentionate:

 

VAM considera ca securitatea datelor cu caracter personal este foarte importanta si, in acest sens, asigura adoptarea si revizuirea periodica a masurilor de securitate organizatorice si tehnice, menite sa protejeze datele tale impotriva accesului neautorizat, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la datele tale personale este permis doar persoanelor autorizate de VAM, in urma unei evaluari adecvate, conform atributiilor si responsabilitatilor specifice si care si-au insusit in prealabil obligatiile de confidentialitate si care au fost instruite in prealabil si constant cu privire la importanta prelucrarii in mod legal a datelor cu caracter personal.

In cazul in care optezi pentru comunicarea cu noi si transmiterea datelor tale personale prin mijloace de comunicare electronica (email) te informam ca VAM a luat toate masurile necesare de precautie pentru a asigura securitatea corespondentei electronice, prin securizarea sistemelor proprii.
Cu toate acestea, te rugam sa ai in vedere faptul ca modalitatea de comunicare a informatiilor solicitate prin intermediul postei electronice prin utilizarea unor retele publice nu este pe deplin sigura, iar prin alegerea acestei optiuni, iti asumi riscurile legate de comunicarea pe cale electronica a informatiilor (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in receptionarea datelor etc.).
VAM implementeaza masuri si proceduri specifice pentru prevenirea, identificarea si gestionarea adecvata a eventualelor incalcari privind securitatea datelor personale, inclusiv masuri privind notificarea ta si a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

In cursul normal al activitatii de recuperare creante si al administrării activitatii sale, VAM va transmite datele tale persoanele catre alte persoane sau entitati pentru a realiza scopurile de prelucrare mentionate anterior, iar acest lucru este necesar pentru unul sau mai multe din urmatoarele motive: (i) a face demersuri in vederea executarii sau incheierii unui contract/ acord/ tranzactii, (ii) pentru a solutiona solicitarile tale, (iii) pentru a indeplini obligatiile legale ce ne revin, precum si pentru realizarea unor interese legitime profesionale si operationale permise de lege.
Vom transmite datele tale cu caracter personal astfel:

 

In mod obisnuit, VAM nu transmite datele tale cu caracter personal catre entitati din afara Spatiului Economic European (SEE). Cu toate acestea, in masura in care va fi cazul, transfera va opera doar in masura in care Comisia Europeana a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal. In absenta unei decizii cu privire la nivelul adecvat de protectie, emisa de Comisia Europeana, VAM va transfera datele exclusiv in baza unor garantii adecvate, in conformitate cu prevederile articolelor 46, 47 sau 48 GDPR. Garantiile prevazute de articolul 49 (1) vor fi utilizate de VAM doar cu caracter de exceptie, urmand a fi interpretate limitativ.

Utilizam instrumente care nu sunt integral automatizate (fiind necesara interventia umana), pentru crearea de profiluri in vederea analizarii capacitatii de rambursare, in cadrul procesului de recuperare a creantelor. Aceasta profilare se realizeaza pe baza informatiilor pe care ni le-ai furnizat in mod direct, sau care ne-au fost puse la dispozitie de catre creditorul intial, precum si pe baza unor informatii obtinute din surse publice libere (internet/retele de socializare/baze de date publice/comunicate si informatii oficiale de interes public emise de autoritati publice/baze de date oficiale privind entitatile si persoanele ce fac obiectul sanctiunilor internationale). In baza acestor profiluri, putem decide modul optim pentru ambele parti, in care datoria va fi recuperata, in special daca este necesara initierea unor proceduri legale sau pentru a evalua oportunitatea emiterii un acord de vanzare, incheierii unei tranzactii extrajudiciare sau a unei cesiuni de creanta.

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate de VAM pentru perioada strict necesara realizarii scopurilor prelucrarii, care poate varia in functie de scopul in care sunt utilizate datele.
VAM va prelucra datele tale pe toata perioada procedurii de recuperare creante si le va stoca pentru un termen de 5 ani de la momentul cesionarii creantei catre un subdobanditor si/sau dupa momentul recuperarii integrale a crentei si/sau de la momentul finalizarii procedurii de executare silita, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.
In cazul datelor prelucrate in scopuri de gestiune contabila, datele tale vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5, respectiv 10 ani, conform reglementarilor legale in materie contabila.
Pentru datele rezultate in urma inregistrarii video, in cazul in care vizitezi locatiile VAM, perioada de stocare a datelor este de maximum 30 de zile de la data inregistarii, cu posibilitatea prelungirii in cazul unor solicitari transmise de autoritati publice competente.

Datele personale prelucrate pentru a raspunde solicitarilor pentru o perioada de 3 ani de la ultima comunicare, conform termenului general de prescriptie prevazut de Codul Civil, pentru a ne putea asigura constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi in instanta.

Iti poti exercita in orice moment urmatoarele drepturi, in limitele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor personale:

Daca ai intrebari sau solicitari legate de drepturile tale descrise mai sus, te rugam sa ne contactezi:

 

Veraltis Asset Management este formata dintr-o echipa tanara care transforma orice provocare in oportunitati valoroase pentru partenerii nostri. Impreuna cu ei intelegem obiectivele si implementam o solutie profitabila in gestionarea creantelor.

Pentru oportunitati si colaborari noi legate de cesiuni de creante sau Servicii de externalizare amiabila sau juridica, avem rugamintea sa ne contactati folosind datele de mai jos:

Mail: andreea.morosanu@veraltis.ro
Telefon: 0799965587 sau 0725575828

DEBITE NEGARANTATEDEBITE GARANTATE
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A,
etaj 7, Sector 1
Tel: +40374507420
Tel: +40374507315
Tel: +40374507425
Fax: +40374810668
 Adresa email: contact@veraltis.ro
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A, etaj 7, Sector 1
Tel: +40374810666
Tel: +40374810662
Tel: +40374810667
Date de contact Ofiter Responsabil cu Protectia Datelor
 Adresa email: dpo@veraltis.ro