Nota de informare Operatori Asociati B-Squared Investments – Veraltis Asset Management

Urmare cesiunii mentionate in Notificarea privind Cesiunea de Creanta la care aceasta informare este atasata, va informam ca B-Squared Investments S.àr.l.(„BBSV”) in calitate de creditor si Veraltis Asset Management S.R.L. („VAM”) in calitate de reprezentant legal si furnizor de servicii al creditorului, au dobandit si calitatea de Operatori Asociati ai datelor dvs. cu caracter personal.

Protejarea datelor dvs. cu caracter personal este foarte importanta pentru noi si prin aceasta informare va ajutam sa intelegeti cum colectam noi datele dvs. personale, ce categorii de informatii prelucram, de ce le prelucram, cum le folosim, cat le pastram, cui le transmitem si de ce, precum si drepturile de care beneficiati si cum le puteti exercita.

Creditorul dvs. BBSV, precum si reprezentantul sau VAM, in calitate de Operatori Asociati, pot colecta datele dvs. personale de la cedentul Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA („UPI”), care a cesionat drepturile sale de creanta. De asemenea, putem colecta date direct de la dvs., in urma interactiunilor dintre dvs. si VAM, precum si de la persoane autorizate de dvs. sa comunice cu noi, sau de la persoane care efectueaza plati in numele dvs, de la autoritati si institutii publice, de la alte persoane sau entitati care desfasoara un serviciu de interes public sau din surse externe publice.

Datele personale pe care le prelucram pot include: date de identificare: numele, data nasterii, nationalitatea, codul numeric personal (CNP), datele mentionate in actele de identitate, locul nasterii, domiciliul, adresa de domiciliu sau de resedinta; starea civila; semnatura si fotografia din documentele de identitate si/sau alte documente; date de contact: adresa de corespondenta; numarul de telefon, adresa de email; date privind creanta si debitul inregistrat in evidentele Cedentului UPI la data Cesiunii. Alte date prelucrate pot include: numarul de contract alocat initial de catre UPI; date privind contul bancar din care se fac plati catre noi; date privind platile efectuate si platitorul; date necesare pentru aplicarea sanctiunilor internationale, a masurilor de cunoastere clientela si prevenire a spalarii banilor, precum si date privind procedurile administrative sau judiciare in legatura cu creantele detinute si administrate de noi; date privind situatia financiara si/sau profesionala; date privind evidentele tuturor interactiunilor care au loc intre dvs. si noi in legatura cu recuperarea creantei, prin intermediul corespondentei, comunicarilor telefonice sau prin alte canale de comunicare online puse la dispozitia dvs., inclusiv adresa IP, sau alti identificatori similari; date personale pe care ni le puneti la dispozitie, pentru a va oferi solutii de achitare a creantei si care pot viza si date referitoare la interesele si nevoile dvs.; informatii comportamentale create in procesul de colectare a creantelor, inclusiv date demogragfice sau sociodemografice; alte date cu caracter personal incluse in documentatia justificativa furnizata de Cedent, sau in dosarul de executare silita, precum si orice alte informatii care deriva din prelucrarea subsidiara a datelor personale, cum ar fi spre exemplu: segmentarea portfoliului gestionat; identificatorul unic alocat pentru fiecare client.

In cadrul activitatilor de call-center, in cazul comunicarilor derulate prin intermediul apelurilor telefonice (receptionate/ efectuate) prelucram si vocea. Daca este cazul, conform dispozitiilor legale, sau, in situatii exceptionale, cand aceste date sunt furnizate direct de catre dvs. pentru obtinerea unor facilitati de plata, se pot prelucra si categorii speciale de date (ex. date medicale sau date referitoare la activitati frauduloase, de coruptie sau, sau in legatura cu activitati de spalare de bani, pentru prevenirea implicarii companiei in utilizarea unor practici frauduloase, atacuri cibernetice sau activitati
care contravin dispozitiilor legale aplicabile). In cadrul serviciilor de plata, atunci cand utilizati platforme de plata online sunt prelucrate si date de localizare, legate de operatiunile de plata. In situatiile in care vizitati locatiile noastre se prelucreaza si date privind imaginea, in urma inregistrarii video.

BBSV si VAM, in calitate de Operatori Asociati, prelucreaza datele dvs. doar in masura in care aceste date vizeaza activitatea de recuperare a creantelor sale, iar scopurile in care sunt prelucrate datele dvs. includ in principal colectarea creantelor, iar in subsidiar, realizarea urmatoarelor scopuri, ce sunt compatibile cu scopul pricipal: comunicarea cu dvs. si identificarea corecta a persoanelor vizate; realizarea procedurilor legale si judiciare necesare pentru recuperarea crentelor si gestionarea litigilor; transmiterea raspunsurilor solicitate de dvs. prin diverse solicitari sau reclamatii; gestiune contabila si financiara; analizarea si evaluarea datelor financiare; analize statistice pentru evaluarea si imbunatatirea activitatii; pentru a raspunde solicitarilor autoritatilor publice sau pentru a indeplini cerintele legale aplicabile creditorului si/sau partilor sale afiliate; pentru scopuri de raportare catre autoritatile competente; gestionarea
activitatii interne a companiei; pentru scopuri de raportare interna, scopuri de arhivare si statistice, scopuri de evaluare, optimizare si previzionare a activitatii de colectare creante, inclusiv profilare (cum ar fi de exemplu analiza portofoliilor, evaluarea si optimizare modelelor si strategiilor de colectare creante), cu respectarea principiului minimizarii datelor.

Prelucrarea datelor dvs. are la baza temeiuri legale cum ar fi executarea contractului de credit in care dvs. sunteti parte contractanta (izvorul creantei detinute) sau indeplinirea obligatiilor legale care revin creditorului. Totodata prelucram datele dvs. pentru realizarea unor interese legitime ale creditorului BBSV, ale VAM si ale companiilor lor afiliate, ce pot viza in special: gestionarea eficienta a activitatii si a proceselor de afaceri; gestionarea riscurilor si realizarea activitatilor de control intern si audit; prevenirea fraudelor si protejarea companiei; securitatea informatiilor; evaluarea datelor financiare, administrarea bazelor de date si crearea de profiluri; segmentarea si evaluarea portofoliilor; precum si constatarea, apararea si exercitarea unor drepturi in instanta. In cadrul activitatilor de tip call center, vocea este prelucrata in baza consimtamantului dvs.

Datele dvs. personale sunt prelucrate si stocate in medii sigure, atat pe suport hartie, cat si electronic, in sistemele de management creante si in sistemele si aplicatiile IT (inclusiv e-mail) utilizate la nivelul companiei. Utilizam aplicatii si sisteme pentru administrarea eficienta a creantelor si platilor, precum si instrumente de profilare care nu sunt integral automatizate (fiind necesara interventia umana) pentru previzionarea capacitatii de rambursare si pentru a creste eficienta procesului de colectare creante, cum ar fi selectarea unei metode de comunicare dedicate sau stabilirea celor mai adecvate actiuni. Aceasta profilare se realizeaza cu aplicarea masurilor de minimizare a datelor si nu produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

In cursul normal al activitatii de recuperare creante si al administrarii activitatii, creditorul dvs. BBSV si VAM, in calitate de Operatori Asociati, pot transfera datele dvs. personale catre alte persoane sau entitati, acest lucru fiind necesar pentru indeplinirea scopurilor prelucrarii si pentru realizarea unor interese legitime profesionale si operationale permise de lege. Iata cateva exemple in care putem transfera datele dvs. personale: (i) creditorul initial de la care au fost dobandite creantele; (ii) in cadrul Grupului B2Holding, din care fac parte creditorul dvs. si VAM; (iii) catre subdobanditori ai drepturilor de creanta sau in cazul unei reorganizari, fuziuni, vanzari, cesiuni, sau alt transfer al companiei; (iv) catre institutii de supraveghere si/sau alte autoritati publice, pentru a raspunde cerintelor legale sau pentru ca exista un interes legitim; (v) catre parteneri contractuali; (vi) si catre furnizori care ne ofera suport in gestionarea si administrarea serviciilor de colectare creante, inclusiv, in derularea procedurilor legale de executare silita, sau care ne dezvolta, implementeaza sau administreaza sistemele informatice, de business, infrastructura IT sau procesele operationale. In anumite situatii, putem permite accesul sau transferul datelor dvs. cu caracter personal catre entitati din afara Spatiului Economic European (SEE) catre state pentru care Comisia Europeana nu a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor personale. In plus, in anumite conditii, persoanele imputernicite de operator care actioneaza numele nostru pot, de asemenea, sa transfere date cu caracter personal in afara SEE. In astfel de cazuri, datele cu caracter personal vor fi transferate in conformitate cu articolele 46, 47 si 48 sau 49 (1) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, in special clauzele contractuale standard si masurile de securitate suplimentare.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate pentru perioada strict necesara realizarii scopurilor prelucrarii, ce poate varia in functie de scopul in care sunt utilizate datele, respectiv: 5 ani de la momentul recuperarii integrale a creantei si/sau de la momentul finalizarii procedurii de executare silita. Datele aferente platilor efectuate vor fi pastrate pentru un termen de 5 si/sau 10 ani, conform reglementarilor legale in materie contabila. Datele personale prelucrate pentru a raspunde solicitarilor dvs. vor fi pastrate pentru o perioada de 3 ani de la ultima comunicare.

Va puteti exercita in orice moment urmatoarele drepturi, in limitele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor personale: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de retragere a consimtamantului doar pentru acele prelucrari care au la baza consimtamantul dvs, precum si dreptul de a depune o plangere, in cazul in care aveti convingerea ca datele dvs. personale sunt prelucrate incorect si nu respecta cerintele legale, la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau pe pagina web https://www.dataprotection.ro/

Toate aceste drepturi le puteti exercita prin depunerea unei cereri scrise in acest sens, insotita de un document care sa permita identificarea dvs., la datele de contact mentionate mai jos, iar noi vom raspunde in termen de 30 de zile calendaristice, sau, in cazul in care solicitarea necesita o analiza mai complexa, acest termen poate fi prelungit cu inca 60 de zile calendaristice, caz in care va vom informa in mod corespunzator, inclusiv cu privire la motivele prelungirii.

Daca aveti intrebari sau solicitari legate de prelucrarea datelor, puteti sa ne contactati pe adresa reclamatii@veraltis.ro / telefon: 0372 391 773, sau puteti sa contactati direct Ofiterul nostru Responsabil cu Protectia Datelor: email – dpo@veraltis.ro.

Veraltis Asset Management este formata dintr-o echipa tanara care transforma orice provocare in oportunitati valoroase pentru partenerii nostri. Impreuna cu ei intelegem obiectivele si implementam o solutie profitabila in gestionarea creantelor.

Pentru oportunitati si colaborari noi legate de cesiuni de creante sau Servicii de externalizare amiabila sau juridica, avem rugamintea sa ne contactati folosind datele de mai jos:

Mail: andreea.morosanu@veraltis.ro
Telefon: 0799965587 sau 0725575828

DEBITE NEGARANTATEDEBITE GARANTATE
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A,
etaj 7, Sector 1
Tel: +40374507420
Tel: +40374507315
Tel: +40374507425
Fax: +40374810668
 Adresa email: contact@veraltis.ro
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A, etaj 7, Sector 1
Tel: +40374810666
Tel: +40374810662
Tel: +40374810667
Date de contact Ofiter Responsabil cu Protectia Datelor
 Adresa email: dpo@veraltis.ro